Team:SUSTech Shenzhen/Notebook

Team SUSTC-Shenzhen

Notebook

Project


300x200

Molecular Group

by Zhou Xinyun ,Yu Zhichen ,Xiong Minggong, Wang Mengqi

PDF for details

300x200

Microfluidics Group

by Yuan Dingdong ,Yao Xuran ,Gou Yuyan

PDF for details

300x200

Biobrick

by Zhou Xinyu ,Yu Zhicheng


Learn more

300x200

Interlab

by Xiong Minggang


Learn more

300x200

Optics Group

by Mo Juejian


PDF for details

300x200

Microinjection Group

by Liu Feng ,Lin Yiyan


PDF for details

Made by from the elegans.Inc in SUSTech_Shenzhen.

Licensed under CC BY 4.0.