Team:CPU CHINA/Attributions

Attributions
 • Division of Workload
 • Attributions
 • Acknowledgement
Division of Workload

Human Practices

 • Liujun He
 • Chu Zhang
 • Sisi Qu
 • Xin Li
 • Qihang Zhao

Parts Design and Experiment

 • Qihang Zhao
 • Tengjie Yu
 • Minye Yu
 • Liujun He
 • Xin Li

Wiki and Videos

 • Baoqiang chen
 • Xin Li
 • Sisi Qu

Parts Pages

 • Qihang Zhao
 • Jinjing He

Modeling

 • Yuchuan Su
 • Jinjing He
 • Baoqiang Chen

Collaboration

 • Qihang Zhao
 • Sisi Qu
 • Xin Li
 • Liujun He
 • Yuchuan Su

Poster

 • Sisi Qu
 • Xin Li
 • Qihang Zhao
 • Liujun He
 • Yuchuan Su
 • Baoqiang Chen

Presentation

 • Sisi Qu